Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.307 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 06/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
42

Thông tư 06/2021/TT-BYT tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
43

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
44

Thông tư 06/2021/TT-BCA mẫu thẻ Căn cước công dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
45

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
46

Thông tư 06/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
47

Thông tư 06/2021/TT-TTCP tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục một cuộc thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
48

Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định thu, nộp, sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
49

Thông tư 06/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
50

Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2018/TT-BTP về biện pháp bảo đảm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
51

Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
52

Thông tư 06/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2013/TT-NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
53

Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn khí thải mức 5 với ô tô sản xuất, nhập khẩu mới

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2021
54

Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của BVHTTDL

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
55

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
56

Thông tư 06/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008, 74/2018, 154/2018, 119/2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
57

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
58

Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BTC về Quy tắc xuất xứ hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
59

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Giáo sư

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2020
60

Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2019 thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
Vui lòng đợi