Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.307 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư về quản lý, vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
22

Thông tư 11/2018/TT-BXD Quy chuẩn về Công trình tàu điện ngầm

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
23

Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
24

Thông tư 14/2018/TT-BXD phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
25

Thông tư 09/2018/TT-BXD kiểm định kỹ thuật an toàn với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
26

Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
27

Thông tư 06/2017/TT-BXD hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2017
28

Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2018
29

Thông tư 02/2018/TT-BXD về bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình, chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
30

Thông tư 04/2018/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Lĩnh vực: Xây dựng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
31

Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực: Xây dựng; Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
32

Thông tư 01/2018/TT-BXD về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
33

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
34

Thông tư 06/2015/TT-BXD công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
35

Thông tư 06/2021/TT-BTP bãi bỏ văn bản về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
36

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
37

Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
38

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
39

Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
40

Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm do Bộ Nông nghiệp quản lý

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
Vui lòng đợi