Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.264 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

02

Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

03

Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 05/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

04

Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Hành chính Tải về

Ban hành: 20/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

05

Thông tư 06/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

06

Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 24/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

07

Thông tư 01/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 06/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

08

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

09

Thông tư 06/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 24/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

10

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 19/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2020

11

Thông tư 06/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 09/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

12

Thông tư 06/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 31/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

13

Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

14

Thông tư 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

15

Thông tư 21/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

16

Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

17

Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 26/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

18

Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 26/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

19

Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 26/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

20

Thông tư 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 26/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

Vui lòng đợi