Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.520 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BLĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
02

Nghị định 06/2018/NĐ-CP Chính sách ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách cho giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
03

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
04

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành nghề vào Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
05

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
06

Thông tư 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
07

Thông tư 52/2018/TT-BLĐTBXH khối lượng kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng thú y

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
08

Thông tư 50/2018/TT-BLĐTBXH khối lượng kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật mỏ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
09

Thông tư 48/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật điện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
10

Thông tư 51/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành chế biến

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
11

Thông tư 47/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật cơ khí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
12

Thông tư 44/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
13

Thông tư 06/2018/TT-BTNMT Danh mục dân cư, kinh tế - xã hội phục vụ lập bản đồ tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
14

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
15

Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
16

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
17

Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH về đào tạo cao đẳng trung cấp sơ cấp hệ từ xa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2019
18

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH QCVN về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
19

Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
20

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
Vui lòng đợi