Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.556 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BLĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
02

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
03

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
04

Nghị định 06/2018/NĐ-CP Chính sách ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách cho giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
05

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành nghề vào Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
06

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
07

Thông tư 40/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật, ngôn ngữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
08

Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành dịch vụ vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
09

Thông tư 45/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành cơ khí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
10

Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
11

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lấy ý kiến trẻ em trong xây dựng chính sách về trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
12

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
13

Thông tư 52/2018/TT-BLĐTBXH khối lượng kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng thú y

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
14

Thông tư 50/2018/TT-BLĐTBXH khối lượng kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật mỏ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
15

Thông tư 48/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật điện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
16

Thông tư 51/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành chế biến

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
17

Thông tư 47/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật cơ khí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
18

Thông tư 44/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
19

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
20

Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
Vui lòng đợi