Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
15 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BL%u0110TBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
02

Thông tư 06/2018/TT-BTNMT Danh mục dân cư, kinh tế - xã hội phục vụ lập bản đồ tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
03

Thông tư 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
04

Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
05

Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
06

Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với Quy trình thực hành tốt

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
07

Thông tư 06/2018/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
08

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
09

Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
10

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
11

Thông tư 06/2018/TT-BYT Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc; mỹ phẩm xuất, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 06/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
12

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2018
13

Thông tư 06/2018/TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống báo động an ninh tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
14

Thông tư 06/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị, tập huấn nhân viên môn Dù lượn và Diều bay

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
15

Thông tư 06/2018/TT-BTC sửa đổi quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
Vui lòng đợi