Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.006 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BKHĐT
01

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

02

Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 05/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

03

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về

Ban hành: 31/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

04

Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 01/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

05

Thông tư 10/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 30/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

06

Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 29/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

07

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

08

Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý Nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

09

Thông tư 06/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

10

Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

11

Thông tư 06/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 01/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

12

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

13

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 12/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

14

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

15

Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

16

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

17

Thông tư 06/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

18

Thông tư 06/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

19

Thông tư 06/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

20

Thông tư 06/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

Vui lòng đợi