Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 06/2017/TT-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về