Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
70 kết quả chứa từ khóa: 05/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tiền Giang quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
02

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
03

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
04

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi Bảng giá đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
05

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Vĩnh Long Sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
06

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi về bồi thường khi thu hồi đất tại Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
07

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
08

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Hà Giang điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
09

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
10

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
11

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2015
12

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Đồng Nai hỗ trợ khám nghiện chất dạng thuốc phiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
13

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2015
14

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
15

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Cao Bằng Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
16

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đề tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
17

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Hà Nam 2015 nhiệm vụ của Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
18

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
19

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
20

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND trình tự giải quyết tranh chấp đất đai của Cơ quan hành chính tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
Vui lòng đợi