Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
962 kết quả chứa từ khóa: 04/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 04/CT-UBND Thái Bình 2022 quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
02

Chỉ thị 04/CT-UBND Hà Nội về triển khai giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
03

Chỉ thị 04/CT-UBND Quảng Bình 2019 giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
04

Chỉ thị 04/CT-UBND HCM 2019 tăng cường công tác phòng chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2019
05

Chỉ thị 04/CT-UBND Hà Nội 2019 đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
06

Chỉ thị 04/CT-UBND HCM năm 2018 Triển khai biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
07

Chỉ thị 04/CT-UBND Bình Định năm 2018 Triển khai các giải pháp quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm

Lĩnh vực: Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
08

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
09

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
10

Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
11

Chỉ thị 04/CT-UBND về bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2016
12

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp thep

Lĩnh vực: Xây dựng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2010
13

Chỉ thị 04/CT-UBND Quảng Nam 2022 triển khai tháng cao điểm ra quân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
14

Chỉ thị 04/CT-UBND Yên Bái 2022 tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
15

Chỉ thị 04/CT-UBND Huế 2022 công tác quyết toán vốn đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
16

Chỉ thị 04/CT-UBND Hà Nội 2022 tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
17

Chỉ thị 04/CT-UBND Vũng Tàu 2022 nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
18

Chỉ thị 04/CT-UBND TP.HCM 2022 tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
19

Chỉ thị 04/CT-UBND Quảng Trị tăng cường an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
20

Chỉ thị 04/CT-UBND TP.HCM 2021 tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
Vui lòng đợi