Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
70 kết quả chứa từ khóa: 04/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
02

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND HCM sửa Quyết định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
03

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Hà Nội Hướng dẫn Nghị quyết 25 về nông nghiệp chuyên canh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
04

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
05

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Hà Nội bãi bỏ Quyết định 01/2013 Quy chế quản lý nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
06

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
07

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà chung cư tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
08

Quyết định 702/2017/QĐ-UBND Hải Phòng bãi bỏ Quyết định 2157/2013/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
09

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quảng Trị quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
10

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
11

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
12

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2015 về cai nghiện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
13

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Yên Bái phân cấp quản lý ATTP thuộc ngành Công Thương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
14

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
15

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn khung giá dịch vụ quản lý nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
16

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
17

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
18

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
19

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng giá dịch vụ đo đạc thửa đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2017
20

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Kiên Giang giá dịch vụ sử sụng cảng cá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
Vui lòng đợi