Tra cứu văn bản

966 kết quả chứa từ khóa: 04/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
961

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
962

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
963

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
964

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
965

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
966

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về