Tra cứu văn bản

966 kết quả chứa từ khóa: 04/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
42

Chỉ thị 18/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
43

Chỉ thị 04/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
44

Chỉ thị 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Vi phạm hành chính Tải về
45

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
46

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
47

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
48

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
49

Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
50

Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
51

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
52

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
53

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
54

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
55

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
56

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
57

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
58

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
59
60

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về