Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 03/CT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 03/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
02

Chỉ thị 03/CT-BXD 2019 tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Lĩnh vực: Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
03

Chỉ thị 03/CT-BXD 2018 rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
04

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
05

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
06

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 18/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2011
07

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2010
Vui lòng đợi