Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
76 kết quả chứa từ khóa: 03/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
02

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quảng Nam quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
03

Quyết định 72/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quyết định 03 về mô hình trình diễn phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
04

Quyết định 1129/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
05

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
06

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Hưng Yên quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
07

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long mức thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
08

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Cà Mau Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
09

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh sửa Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
10

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn quản lý nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
11

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2017
12

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa Quyết định 03/2015 mức đất xây dựng phần mộ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
13

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2017
14

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2017
15

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
16

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
17

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
18

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
19

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Nghệ An Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
20

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Sơn La sửa đổi Quyết định về bồi thường và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
Vui lòng đợi