Tra cứu văn bản

986 kết quả chứa từ khóa: 03/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
961

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
962

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
963

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
964

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
965

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
966

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
967

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
968

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2022

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
969

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
970

Chỉ thị 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
971

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
972

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
973

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
974

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
975

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
976

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
977

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
978

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
979

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
980

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về