Tra cứu văn bản

984 kết quả chứa từ khóa: 03/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường Tải về
22

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
23

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
24

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
25

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
26

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
27

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
28

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
29

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
30

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
31

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
32

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
34

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
35

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
36

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
37

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
38

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
39

Chỉ thị 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
40

Chỉ thị 03/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về