Tra cứu văn bản

985 kết quả chứa từ khóa: 03/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

_________
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

_________
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
03

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

-------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại thành phố

-------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

--------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

-------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sau:
1. UBND các huyện, thị xã có rừng
a) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản trên và Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2017-2020

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- BCĐ Vận động HMTN tỉnh;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
09

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

---------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
10

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

-------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh

--------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

-------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Các sở, cơ quan khác trực thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND huyện, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm.
8. UBND các huyện, thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp (qua Sở Nội vụ), báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013

---------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

----------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp an ninh và bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
18

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

​Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về