Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

194 kết quả chứa từ khóa: 03/2018/CT-CA
01

Chỉ thị 03/2018/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Nghị định 03/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 04/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

03

Thông tư 03/2018/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 01/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

04

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

05

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

06

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

07

Thông tư 03/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

08

Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử

Lĩnh vực: Xây dựng; Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

09

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2018

10

Thông tư 03/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

11

Thông tư 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáp dục pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 10/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

12

Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 06/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

13

Thông tư 03/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 23/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

14

Thông tư 03/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

15

Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

16

Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 29/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

17

Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

18

Thông tư 03/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2018

19

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông Tải về

Ban hành: 10/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2018

20

Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

Vui lòng đợi