Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
952 kết quả chứa từ khóa: 02/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 02/CT-UBND Hà Nội 2020 tăng cường quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
02

Chỉ thị 02/CT-UBND Hà Nội 2019 nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
03

Chỉ thị 02/CT-UBND TP.HCM 2018 phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
04

Chỉ thị 02/CT-UBND Hà Nội phát triển chăn nuôi, thủy sản năm 2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
05

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
06

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
07

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
08

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2014

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
09

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
10

Chỉ thị 02/CT-UBND Lâm Đồng 2022 triển khai hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
11

Chỉ thị 02/CT-UBND Kon Tum 2022 tăng cường công tác phòng, chống sinh vật hại cây trồng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
12

Chỉ thị 02/CT-UBND Hà Nội 2022 tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
13

Chỉ thị 02/CT-UBND Bắc Ninh 2022 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
14

Chỉ thị 02/CT-UBND TP.HCM 2022 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
15

Chỉ thị 02/CT-UBND TP Hà Nội phòng chống dịch bệnh thủy sản 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
16

Chỉ thị 02/CT-UBND TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
17

Chỉ thị 02/CT-UBND Kon Tum tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
18

Chỉ thị 02/CT-UBND Lai Châu phát động thi đua thực hiện thắng lợi phát triển KT-XH 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
19

Chỉ thị 02/CT-UBND 2021 Yên Bái tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
20

Chỉ thị 02/CT-UBND Hà Nam tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
Vui lòng đợi