Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
76 kết quả chứa từ khóa: 02/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 02/2017/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2017
02

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Bình Định sửa đổi đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
03

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
04

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Quyết định 05/2015, 34/2015, 04/2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
05

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/12016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
06

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quyết định 26 về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
07

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quảng Nam sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
08

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND HCM sửa Quyết định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
09

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
10

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
11

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Thái Bình sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá kèm theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
12

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
13

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Bình Phước bãi bỏ Quyết định 02/2016 về thủy lợi phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
14

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
15

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Hải Dương nhiệm vụ Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
16

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quảng Trị về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
17

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa Quyết định 03/2015 mức đất xây dựng phần mộ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
18

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn 06 quận (gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) thuộc Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
19

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc nhiệm vụ BQL Đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
20

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
Vui lòng đợi