Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 02/2013/TTLT /BL%ufffd%ufffdTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

Lĩnh vực: Hành chính; Hình sự Tải về
Ban hành: 16/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2013
02

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 15/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2013
03

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 04/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2013
Vui lòng đợi