Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
79 kết quả chứa từ khóa: 01/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
02

Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn cơ sở đào tạo thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2017
03

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quảng Bình sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn để cho vay đối với người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
04

Quyết định 72/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quyết định 03 về mô hình trình diễn phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
05

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 01 chuyển dịch lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
06

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Yên Bái về thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
07

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi, bổ sung chức năng Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
08

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quyết định 26 về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
09

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp 2017 sửa Quy định khuyến khích xã hội hóa giáo dục

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
10

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quảng Nam sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
11

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
12

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế sửa Quy chế dịch vụ biểu diễn Ca Huế

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
13

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu sửa Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
14

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
15

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Hà Nội bãi bỏ Quyết định 01/2013 Quy chế quản lý nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
16

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 10/2014 về chữ ký số

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
17

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà chung cư tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
18

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng bãi bỏ Quyết định 200/2001 mức thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
19

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa Quyết định 03/2015 mức đất xây dựng phần mộ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
20

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
Vui lòng đợi