Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

149.230 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  148041

  Tiêu chuẩn TCVN ISO 14021:2017 Tự công bố về môi trường

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2018
  148042

  Tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2017 Yêu cầu chung và thử nghiệm đèn điện

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2018
  148043

  Tiêu chuẩn TCVN 2752:2017 Tác động của chất lỏng tới cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/07/2018
  148044

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Lấy mẫu phân bón

  Ban hành: 2018
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/07/2018
  148045

  Tiêu chuẩn TCVN 10684-4:2018 Tiêu chuẩn về giống cây hồ tiêu

  Ban hành: 2018
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/07/2018
  148046

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3591:2017 Aga làm phụ gia thực phẩm

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/07/2018
  148047

  Tiêu chuẩn TCVN 8461-1:2010 Nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đối với trao đổi PIN tại các hệ thống rút tiền

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/07/2018
  148048

  Tiêu chuẩn TCVN 8447:2010 Xác định điểm đóng băng tinh dầu

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/07/2018
  148049

  Tiêu chuẩn TCVN 8625:2010 Quy trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu quặng sắt

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/07/2018
  148050

  Tiêu chuẩn TCVN 8619:2010 Xác định các kim loại trong nhiên liệu khoáng rắn

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/07/2018
  148051

  Tiêu chuẩn TCVN 8623:2010 Xác định các nguyên tố dạng vết trong than

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/07/2018
  148052

  Tiêu chuẩn TCVN 8629:2010 Phản ứng của cư dân chung cư khi có chấn động lắc ngang

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/07/2018
  148053

  Tiêu chuẩn TCVN 8461-2:2010 Mã hóa bằng thuật toán đối với số nhận dạng cá nhân PIN

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/07/2018
  148054

  Tiêu chuẩn TCVN 8554:2010 Xác định khối lượng riêng tuyệt đối của bột gốm bằng tỷ trọng kế

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/07/2018
  148055

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8443:2010 ISO 356:1996 Tinh dầu-Chuẩn bị mẫu thử

  Ban hành: 2010
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/07/2018
  148056

  Tiêu chuẩn TCVN 12085:2017 Xác định nồng độ rượu theo thể tích rượu vang

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/08/2018
  148057

  Tiêu chuẩn TCVN 11959:2017 Xác định độ chống thấm nước của vật liệu dệt

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/08/2018
  148058

  Tiêu chuẩn TCVN 11961:2017 Ký hiệu hướng xoắn của sợi và sản phẩm liên quan

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/08/2018
  148059

  Tiêu chuẩn TCVN 11973:2017 Quá trình chuyển đổi và di trú các hồ sơ số

  Ban hành: 2017
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/08/2018
  148060

  Tiêu chuẩn TCVN 8036:2009 Dung sai của ổ lăn chặn

  Ban hành: 2009
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/08/2018
  Vui lòng đợi