Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

149.233 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  41

  Công văn 1115/BYT-TB-CT cập nhật thông tin giá thiết bị y tế liên quan Covid-19

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  42

  Công văn 414/ĐCKS-ĐC Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  43

  Quyết định 641/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa hết hiệu lực 2020

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  44

  Công văn 459/TCT-DNNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  45

  Công văn 549/UBND-VX TPHCM tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  46

  Quyết định 147/QĐ-BNV tuyển Giám sát viên Trung ương phục vụ Điều tra cơ sở hành chính 2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  47

  Quyết định 241/QĐ-TTg Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  48

  Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg Phát triển ngành muối

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  49

  ​Quyết định 148/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục cấp huyện​ tỉnh Gia Lai

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  50

  Quyết định 149/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tỉnh Gia Lai

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  51

  Quyết định 1355/QĐ-BYT Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/02/2021
  52

  Chỉ thị 02/CT-BYT công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế 2021

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/02/2021
  53

  Công văn 1095/BYT-MT kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/02/2021
  54

  Công văn 216/TTg-CN điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Giang

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/02/2021
  55

  Quyết định 603/QĐ-BCĐ Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống COVID-19

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  56

  Quyết định 226/QĐ-TTg đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  57

  Quyết định 229/QĐ-TTg đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  58

  Công văn 1184/VPCP-KTTH tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  59

  Công văn 958/BKHĐT-TH báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  60

  Quyết định 895/QĐ-UBND Hà Nội lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý lễ hội 2021

  Ban hành: 23/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  Vui lòng đợi