Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

149.233 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  21

  Thông báo 40/TB-VP về cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương ngày 23/02/2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  22

  Công văn 609/UBND-VP Hải Dương hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân khó khăn do Covid-19

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  23

  Thông báo 73/TB-UBND công tác phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  24

  Chỉ thị 06/CT-UBND Hà Nội tăng cường chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  25

  ​Quyết định 147/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh tỉnh Gia Lai

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  26

  Thông báo 160/TB-UBDT kết luận tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 09 năm 2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  27

  Công văn 546/UBND-VX TPHCM cho học sinh quay lại trường học từ 01/3/2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  28

  Công văn 606/UBND-KGVX Cần Thơ xét nghiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  29

  Quyết định 240/QĐ-TTg lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  30

  Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013 hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  31

  Công văn 1076/BNN-TY tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  32

  Quyết định 615/QĐ-BCĐ kết thúc thời gian cách ly y tế thị xã Kinh Môn, Hải Dương

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  33

  Quyết định 614/QĐ-BCĐ Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống COVID-19

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  34

  Công văn 1199/VPCP-NN giao chuẩn bị Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP 2017

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  35

  Công văn 163/UBDT-KHTC tham gia ý kiến Quy hoạch mạng lưới đường sắt

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  36

  Quyết định 920/QĐ-UBND quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở GDĐT Hà Nội

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  37

  Công văn 1211/VPCP-NN triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong năm 2021

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  38

  Quyết định 150/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch tỉnh Gia Lai

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  39

  Quyết định 101/QĐ-UBDT triển khai nhiệm vụ công tác 2021 của Nhà khách Dân tộc

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  40

  Công văn 1193/VPCP-KTTH thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19

  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  Vui lòng đợi