Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

148.047 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Quyết định 457/QĐ-BYT văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của BYT đến 31/12/2020

  Ban hành: 22/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  02

  Công văn 92/UBDT-CSDT 2021 thực hiện giám sát năm 2021

  Ban hành: 22/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  03

  Công văn 639/BGTVT-ATGT tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp Tết 2021

  Ban hành: 22/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/01/2021
  04

  Công văn 90/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  Ban hành: 22/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/01/2021
  05

  Công văn 483/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Công

  Ban hành: 22/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/01/2021
  06

  Công văn 145/UBND-TNMT Lạng Sơn đảm bảo vệ sinh môi trường Tết 2021

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  07

  Công văn 165/UBND-KTN Lai Châu thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các xã dân tộc thiểu số

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  08

  Kế hoạch 241/KH-UBND Kon Tum Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng trong năm 2021

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  09

  Công văn 491/BYT-TT-KT hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  10

  Quyết định 28/QĐ-UBDT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  11

  Quyết định 56/QĐ-BNV 2021 Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  12

  Chỉ thị 04/CT-UBND Huế tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  13

  Quyết định 193/QĐ-BCT đính chính các Quy chuẩn theo Thông tư 45, 46, 47, 48, 49, 50/2020 của BTC

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  14

  Công văn 29/CP-KTTH 2021 đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  15

  Công văn 511/VPCP-NN 2021 cấp GCN tại các dự án phát triển nhà ở TPHCM

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  16

  Chỉ thị 1/CT-UBND 2021 Bắc Giang tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  17

  Quyết định 102/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  18

  Quyết định 44/QĐ-UBND Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum 2021-2025

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/01/2021
  19

  Chỉ thị 07/CT-UBND Tây Ninh tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND 2021-2026

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  20

  Công văn 456/BNN-CN 2021 biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi

  Ban hành: 21/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/01/2021
  Vui lòng đợi