Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

131.551 kết quả.
01

Công văn 19100/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

02

Công văn 10282/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

03

Công văn 10281/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

Ban hành: 09/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

04

Quyết định 1553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Ban hành: 08/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

05

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Ban hành: 08/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

06

Thông tư 21/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

Ban hành: 08/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

07

Công văn 10185/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

08

Công văn 84145/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

09

Công văn 84144/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

10

Công văn 84143/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

11

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

12

Thông tư 43/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

13

Công văn 84150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

14

Công văn 5798/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020

Ban hành: 06/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

15

Quyết định 1657/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

16

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Ban hành: 06/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

17

Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

18

Công văn 4526/TCT-KK của Tổng cục Thuế về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

19

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

20

Công văn 10124/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

Vui lòng đợi