Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

130.430 kết quả.
01

Quyết định 4244/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 02

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

02

Quyết định 652/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

03

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

04

Công văn 6817/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

05

Quyết định 1200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

06

Công văn 16106/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

07

Quyết định 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 28/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

08

Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

09

Công văn 4643/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

10

Quyết định 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

11

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

12

Công văn 8255/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

13

Công văn 8269/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

14

Công văn 8270/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai xây dựng hầm đường bộ Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

15

Quyết định 1180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

16

Công văn 3098/BTTTT-KHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

17

Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

18

Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

19

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

20

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

Vui lòng đợi
dma