Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
350 kết quả chứa từ khóa: "miễn thị thực"
  • Còn Hiệu lực
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
02

Nghị quyết 44/NQ-CP 2022 ký Hiệp định giữa VN và Bu-run-đi về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
03

Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân 13 nước

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
04

Nghị quyết 80/NQ-CP miễn thị thực cho người nước ngoài vào Khu kinh tế Phú Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
05

Nghị quyết 32/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Panama về miễn thị thực

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
06

Thông báo 06/2020/TB-LPQT hiệu lực công hàm sửa đổi Hiệp định miễn thị thực Việt Nam và Myanma

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
07

Nghị quyết 92/NQ-CP 2019 Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với Nigeria

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2019
08

Nghị quyết 21/NQ-CP 2019 miễn thị thực cho người Ethiopia có hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
09

Thông báo 52/2018/TB-LPQT hiệp định về miễn thị thực giữa Việt Nam và Hy Lạp

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
10

Thông báo 27/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
11

Thông báo 52/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định với Li-bê-ri-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
12

Quyết định 1287/QĐ-TTg 2017 thực hiện Hiệp định Việt Nam và Chi-lê về miễn thị thực

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
13

Thông báo 36/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
14

Thông báo 35/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
15

Thông báo 21/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
16

Thông báo 51/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Síp

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
17

Thông báo 49/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
18

Nghị quyết 68/NQ-CP phê duyệt về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
19

Nghị quyết 62/NQ-CP về miễn thị thực cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
20

Thông báo 21/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-xta Ri-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
Vui lòng đợi