Tra cứu văn bản

1.959 kết quả chứa từ khóa: 99/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

​Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện năm 2019 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06
07

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2016-2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08
09
10

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng)

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
11

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
13

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Tổ hợp sản xuất vi lượng sạch Bỉm Sơn (Công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm bao gồm: Đồng sunphat, Kẽm sunphat và Kẽm oxit) tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn V&T

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 99/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Kế hoạch 577/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Kế hoạch 563/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18
19

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về