Tra cứu văn bản

1.693 kết quả chứa từ khóa: 99/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện năm 2019 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05
06

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2016-2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07
08

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng)

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
09

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
10

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
11

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Tổ hợp sản xuất vi lượng sạch Bỉm Sơn (Công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm bao gồm: Đồng sunphat, Kẽm sunphat và Kẽm oxit) tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn V&T

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 99/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Kế hoạch 4041/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Kế hoạch 4014/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Kế hoạch 7692/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
19

Kế hoạch 5058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 2695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”​

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về