Tra cứu văn bản

1.953 kết quả chứa từ khóa: 93/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác dân số Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
22

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
23

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
24

​Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
25

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
26

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
27

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 05 năm (2019 - 2023)

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
28

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
29

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
30

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
31

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
32

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
33

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
34

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
35

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
36

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về năm An toàn giao thông 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
37

Kế hoạch 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
38

Kế hoạch 169/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
39

Kế hoạch 325/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
40

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về