Tra cứu văn bản

1.902 kết quả chứa từ khóa: 93/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quy chế "Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu" năm 2019

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
05

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
07

Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09
10

Quyết định 93/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
13

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về năm An toàn giao thông 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Kế hoạch 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
17

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
18

Kế hoạch 325/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về