Tra cứu văn bản

1.677 kết quả chứa từ khóa: 93/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quy chế "Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu" năm 2019

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
05

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
07

Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08
09

Quyết định 93/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Kế hoạch 7692/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
14

Kế hoạch 2695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”​

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Kế hoạch 297/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16
17

Kế hoạch 4303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta" năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Kế hoạch 295/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Kế hoạch 294/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Kế hoạch 292/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về