Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.629 kết quả chứa từ khóa: 922/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 922/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
02

Quyết định 922/QĐ-TTg 2022 Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
03

Quyết định 922/QĐ-UBND Hà Tĩnh 2022 điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
04

Quyết định 922/QĐ-BTTTT 2022 Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
05

Quyết định 922/QĐ-UBND Lai Châu 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
06

Quyết định 922/QĐ-TTg Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch kho dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
07

Quyết định 922/QĐ-BTTTT 2018 ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2018
08

Quyết định 922/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 29/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
09

Quyết định 922/QĐ-BNN-TY 2018 về xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng chống dịch Lở mồm long móng gia súc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
10

Quyết định 922/QĐ-BYT 2016 đính chính sửa đổi cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
11

Quyết định 922/QĐ-UBND 2016 Hà Nội cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
12

Quyết định 922/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
13

Quyết định 754/QĐ-CTN 2022 tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
14

Quyết định 2408/QĐ-CTN 2021 tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
15

Quyết định 665/QĐ-CTN 2021 của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
16

Quyết định 667/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
17

Quyết định 666/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
18

Quyết định 664/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
19

Quyết định 668/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
20

Quyết định 1850/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
Vui lòng đợi