Tra cứu văn bản

1.639 kết quả chứa từ khóa: 922/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 922/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 - Mua vị thuốc cổ truyền năm 2023 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Quyết định 922/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
04

Quyết định 922/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 922/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
07

Quyết định 922/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trường trung học cơ sở thị trấn Bố Hạ; hạng mục: giải phóng mặt bằng, san nền, tường rào”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
09

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
10

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
11

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
12

Quyết định 922/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 22

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Quyết định 922/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 922/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Tổng thể thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 922/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
16

Quyết định 922/-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 1548/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Quyết định 1178/-CTN của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa I-ta-li-a

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 715/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Quyết định 922/-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về