Tra cứu văn bản

1.647 kết quả chứa từ khóa: 901/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 901/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
02

Quyết định 901/-BXD của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 901/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 901/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 901/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
06

Quyết định 901/-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
07

Quyết định 901/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 901/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09
10

Quyết định 901/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Công nghiệp Tải về
11

Quyết định 901/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Xuân Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 901/-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức - Biên chế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 901/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 1548/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Quyết định 1540/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Quyết định 1486/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 977/-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 1478/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình đường ngang theo Quyết định 994/-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
18

Quyết định 1378/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Quyết định 1351/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông Vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
20

Quyết định 1336/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về