Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
62 kết quả chứa từ khóa: 87/QĐ-HĐTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 87/QĐ-HĐTC 2018 ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
02

Quyết định 87/QĐ-BXD 2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
03

Quyết định 87/QĐ-BTNMT 2022 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
04

Quyết định 87/QĐ-BCĐCTTĐQG 2022 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
05

Quyết định 87/QĐ-TANDTC 2022 Kế hoạch tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
06

Quyết định 87/QĐ-UBND Kon Tum 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
07

Quyết định 87/QĐ-UBND Nam Định TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
08

Quyết định 87/QĐ-UBND thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Môi trường Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
09

Quyết định 87/2021/QĐ-UBND Bình Định quy định công khai, minh bạch các quy định, chính sách bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
10

Quyết định 87/2021/QĐ-UBND Hòa Bình bổ sung nội dung tại Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
11

Quyết định 87/2021/QĐ-UBND Hưng Yên bãi bỏ một số văn bản QPPL lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
12

Quyết định 87/QĐ-UBDT 2019 vận động đồng bào dân tộc thiểu số phòng chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
13

Quyết định 87/2020/QĐ-UBND Bình Định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
14

Quyết định 87/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương I

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
15

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND An Giang Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
16

Quyết định 87/QĐ-UBCK 2017 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
17

Quyết định 87/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2017
18

Quyết định 87/2017/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Huế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
19

Quyết định 87/QĐ-TTg 2016 về tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
20

Quyết định 87/2016/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý Nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân; quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
Vui lòng đợi