Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.631 kết quả chứa từ khóa: 868/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 868/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
02

Quyết định 868/QĐ-BYT cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn dịch COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
03

Quyết định 868/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
04

Quyết định 868/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2013
05

Quyết định 868/QĐ-TTg 2018 sửa đổi Quyết định 1168/QĐ-TTg 2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2018
06

Quyết định 868/QĐ-BHXH 2016 về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
07

Quyết định 868/QĐ-BYT 2017 Tài liệu Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Viện trưởng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
08

Quyết định 868/-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Ban Định mức - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
09

Quyết định 868/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2015
10

Quyết định 868/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2015
11

Quyết định 868/-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
12

Quyết định 754/QĐ-CTN 2022 tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
13

Quyết định 2408/QĐ-CTN 2021 tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
14

Quyết định 665/QĐ-CTN 2021 của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
15

Quyết định 667/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
16

Quyết định 666/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
17

Quyết định 664/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
18

Quyết định 668/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
19

Quyết định 1850/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
20

Quyết định 07/QĐ-CTN tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng Tết 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi