Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.628 kết quả chứa từ khóa: 866/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 866/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
02

Quyết định 866/QĐ-UBND Hà Nội 1011 Danh mục TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
03

Quyết định 866/QĐ-SGDĐT Hà Nội 2022 giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
04

Quyết định 866/QĐ-UBND Hà Nội công nhận kết quả xét thăng hạng III lên hạng II đối với viên chức y tế 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
05

Quyết định 866/QĐ-BTTTT 2017 phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
06

Quyết định 866/QĐ-BXD 2017 phương thức bán cổ phần khi cổ phần hóa Công ty mẹ - IDICO

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
07

Quyết định 866/QĐ-LĐTBXH 2017 nhiệm vụ của Cục Người có công

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
08

Quyết định 866/QĐ-BYT 2017 Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
09

Quyết định 866/QĐ-TANDTC 2016 về mẫu hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2016
10

Quyết định 866/QĐ-UBND 2016 Hà Nội đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch nông thôn Ba Vì

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2016
11

Quyết định 754/QĐ-CTN 2022 tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
12

Quyết định 2408/QĐ-CTN 2021 tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
13

Quyết định 665/QĐ-CTN 2021 của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
14

Quyết định 667/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
15

Quyết định 666/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
16

Quyết định 664/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
17

Quyết định 668/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
18

Quyết định 1850/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
19

Quyết định 07/QĐ-CTN tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng Tết 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
20

Quyết định 1126/QĐ-CTN ký Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và Italia

Lĩnh vực: Ngoại giao; Hình sự Tải về
Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
Vui lòng đợi