Tra cứu văn bản

584 kết quả chứa từ khóa: 852/QĐ-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 852/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
02

Quyết định 852/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 852/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
04

Quyết định 852/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
05

Quyết định 852/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu dân cư xen ghép trên địa bàn phường Phú Bài, phường Thủy Dương và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 897/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
07

Quyết định 845/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Quyết định 727/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 526/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Quyết định 500/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 446/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Quyết định 434/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
13

Quyết định 425/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 423/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 281/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ Tài trợ khát vọng tương lai

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
16

Quyết định 182/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 85/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Quyết định 70/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 67/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 38/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về