Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.399 kết quả chứa từ khóa: 85/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
02

Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
03

Nghị định 85/2019/NĐ-CP thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
04

Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
05

Nghị định 85/2017/NĐ-CP về hệ thống tổ chức thống kê tập trung

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
06

Nghị quyết 93/NQ-CP phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/ chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
07

Nghị định 85/2016/NĐ-CP bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2016
08

Nghị định 85/2015/NĐ-CP về chính sách đối với lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
09

Nghị định 85/2014/NĐ-CP về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
10

Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2013
11

Nghị định 85/2012/NĐ-CP về đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2012
12

Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; Dân sự Tải về
Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2011
13

Nghị định 85-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
14

Nghị định 85/CP của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
15

Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
16

Nghị định 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 02/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2010
17

Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
18

Nghị định 85/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 01/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
19

Nghị định 85/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
20

Nghị định 85/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
Vui lòng đợi