Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.108 kết quả chứa từ khóa: 832/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 832/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch thực hiện Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại" do Hoa kỳ tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
02

Quyết định 832/QĐ-BTC 2018 Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Bộ Tài chính quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
03

Quyết định 832/QĐ-BKHCN 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
04

Quyết định 832/QĐ-BTC 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực quản lý thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
05

Quyết định 832/-CTN của Chủ tịch nước về việc tước quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2017
06

Quyết định 832/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ của Đại diện VP Bộ tại TP.HCM

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
07

Quyết định 832/QĐ-TTg 2018 giao kế hoạch đầu tư vốn xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
08

Quyết định 832/QĐ-BXD 2016 công bố TTHC lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2016
09

Quyết định 832/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo của Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2014
10

Quyết định 832/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2012
11

Quyết định 832/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2011
12

Quyết định 1921/QĐ-BTC 2022 ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC ban hành năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
13

Quyết định 1914/QĐ-BTC 2022 phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
14

Quyết định 1855/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
15

Quyết định 1854/QĐ-BTC 2022 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 13/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
16

Quyết định 1747/QĐ-BTC 2022 Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Quản lý giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
17

Quyết định 1694/QĐ-BTC 2022 Danh mục và kinh phí dự kiến đặt hàng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
18

Quyết định 1681/QĐ-BTC 2022 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
19

Quyết định 1502/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán chi NSNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
20

Quyết định 1484/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
Vui lòng đợi