Tra cứu văn bản

591 kết quả chứa từ khóa: 831/QĐ-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 831/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Quyết định 831/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Dầu Tiếng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 831/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Đề án Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
04

Quyết định 831/-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 831/-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 831/-BCA-V03 của Bộ Công an về việc ban hành Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
07

Quyết định 831/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Quyết định 831/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 897/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
10

Quyết định 845/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11

Quyết định 727/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 526/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Quyết định 500/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Quyết định 446/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Quyết định 434/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
16

Quyết định 425/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Quyết định 423/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 281/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ Tài trợ khát vọng tương lai

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
19

Quyết định 182/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 85/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về