Tra cứu văn bản

228 kết quả chứa từ khóa: 829/QĐ-TCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 829/-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Quyết định 829/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
03

Quyết định 829/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa", mã số: KC.03/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Quyết định 829/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Tân Uyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 829/-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 829/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Quyết định 829/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 829/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 829/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 829/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945-02/09/2015)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 829/2015/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12

Quyết định 829/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành các Phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm Quản lý thu SMS"

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
13

Quyết định 829/-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 829/-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2011

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
15

Quyết định 1750/-TCT của Tổng cục Thuế về việc thành lập Ban biên tập, Tổ thường trực Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 1606/-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Quyết định 1587/-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Quyết định 1541/-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
19

Quyết định 1510/-TCT của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1450/-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Quyết định 1456/-TCT của Tổng cục Thuế về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về