Tra cứu văn bản

256 kết quả chứa từ khóa: 828/TTg-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 1752/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong-Nhiệt điện Vĩnh Tân

Lĩnh vực: Điện lực, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
42

Công văn 1759/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
43

Công văn 946/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
44

Công văn 1716/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
45

Công văn 1684/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
46

Công văn 367/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
47

Công văn 370/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
48

Công văn 362/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
49

Công văn 361/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
50

Công văn 260/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
51

Công văn 258/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
52

Công văn 832/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
53

Công văn 229/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
54

Công văn 1419/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
55

Công văn 1392/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
56

Công văn 1260/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Cầu Cửa Lục 3, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
57

Công văn 1261/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà -Giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Công nghiệp Tải về
58

Công văn 1171/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
59

Công văn 1154/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
60

Công văn 1155/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về