Tra cứu văn bản

256 kết quả chứa từ khóa: 828/TTg-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 1825/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
22

Công văn 1765/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
23

Công văn 1764/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
24

Công văn 566/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
25

Công văn 1393/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
26

Công văn 466/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27

Công văn 1339/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
28

Công văn 358/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
29

Công văn 1153/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
30

Công văn 261/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
31

Công văn 257/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
32

Công văn 230/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
33

Công văn 146/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
34

Công văn 1083/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
35

Công văn 1084/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
36

Công văn 984/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
37

Công văn 972/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
38

Công văn 1757/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2), tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
39

Công văn 1763/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
40

Công văn 1762/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về