Tra cứu văn bản

256 kết quả chứa từ khóa: 828/TTg-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
241

Công văn 1535/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vướng mắc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
242

Công văn 1011/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
243

Công văn 1329/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
244

Công văn 1324/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí xử lý đê, kè, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
245

Công văn 1240/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư Dự án thủy điển Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
246

Công văn 05/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý chất lượng thủy sản xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
247

Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
248

Công văn 1014/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số danh mục dự án phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
249

Công văn 530/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
250

Công văn 779/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
251

Công văn 767/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư hai Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý

Lĩnh vực: Đầu tư, Khoa học-Công nghệ Tải về
252

Công văn 611/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
253

Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
254

Công văn 410/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chăn nuôi, quản lý, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đối với động vật hoang dã

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
255

Công văn 1786/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
256

Công văn số 65/TTg/NN của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về