Tra cứu văn bản

256 kết quả chứa từ khóa: 828/TTg-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Thăng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Công văn 828/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
05

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
07

Quyết định 828/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban Cơ khí của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Công điện 1534/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết không để dịch lợn tai xanh lây lan ra diện rộng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Công điện 1686/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Công văn 387/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Công văn 369/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Công văn 288/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Công văn 272/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Công văn 262/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Công văn 259/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Công văn 198/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Công văn 106/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Đường trục Trung tâm Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công văn 93/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về