Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
256 kết quả chứa từ khóa: 828/TTg-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 828/QĐ-TTg 2020 chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Trần Đề

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
02

Quyết định 828/QĐ-TTg 2018 về bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Thăng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
03

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2014
04

Công văn 828/TTg-NN năm 2018 thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
05

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2012
06

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2011
07

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
08

Quyết định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
09

Quyết định 828/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban Cơ khí của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
10

Công điện 1534/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết không để dịch lợn tai xanh lây lan ra diện rộng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2007
11

Công điện 1686/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2005
12

Công văn 387/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
13

Công văn 369/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
14

Công văn 288/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
15

Công văn 272/TTg-NN 2022 chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án tuyến đường TP. Bắc Kạn-Hồ Ba Bể

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
16

Công văn 262/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
17

Công văn 259/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
18

Công văn 198/TTg-NN 2022 triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
19

Công văn 106/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Đường trục Trung tâm TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
20

Công văn 93/TTg-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
Vui lòng đợi