Tra cứu văn bản

3.053 kết quả chứa từ khóa: 8276/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 8276/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kê khai hải quan đối với hàng sản xuất - xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Công văn 4260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 4086/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn mã HS

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 4054/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế sau khi sáp nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
06

Công văn 3848/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 3818/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Công văn 3249/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 3193/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu tại chỗ (A12) để sản xuất hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 2835/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 2737/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng đồng tiền Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
12

Công văn 2452/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu sản phẩm thuê gia công tại doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
13

Công văn 2360/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Quyết định 235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 2050/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc dừng sử dụng danh mục miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Công văn 1877/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 1912/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xử lý tiền thuế của hàng hóa bị tịch thu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
18

Công văn 1648/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 1378/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo cơ sở sản xuất không đúng thời hạn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 1196/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về