Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
705 kết quả chứa từ khóa: 818/QĐ-LĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH 2018 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Quyết định 818/QĐ-UBND Lai Châu 2022 Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2022
03

Quyết định 818/QĐ-BCĐ kết thúc cách ly y tế huyện Nam Sách Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
04

Quyết định 818/QĐ-BKHCN Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
05

Quyết định 818/QĐ-BHXH 2019 Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
06

Quyết định 818/QĐ-BKHCN 2019 Danh mục đặt hàng nhiệm vụ chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
07

Quyết định 818/QĐ-BTNMT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
08

Quyết định 818/QĐ-TTg 2019 bổ nhiệm lại ông Lê Minh Chuẩn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2019
09

Quyết định 818/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
10

Quyết định 818/QĐ-BNN-TCLN 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
11

Quyết định 818/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
12

Quyết định 818/QĐ-BTTTT 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm Global Standard Testing Laboratory

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
13

Quyết định 818/QĐ-UBND phê duyệt các chương trình nghiên cứu khoa học TP Hải Phòng 2016-2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
14

Quyết định 818/QĐ-TTg 2016 về chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
15

Quyết định 818/QĐ-BCT 2016 điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2016
16

Quyết định 818/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
17

Quyết định 818/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2015
18

Quyết định 818/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thuộc dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
19

Quyết định 757/QĐ-LĐTBXH 2022 hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
20

Quyết định 726/QĐ-LĐTBXH 2022 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
Vui lòng đợi