Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10.910 kết quả chứa từ khóa: 810/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 810/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
02

Quyết định 810/QĐ-TTg 2018 về giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
03

Quyết định 810/QĐ-TTg 2016 công nhận xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
04

Quyết định 810/QĐ-BTC Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
05

Quyết định 810/QĐ-NHNN Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
06

Quyết định 810/QĐ-UBND thủ tục hành chính của UBND cấp huyện tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
07

Quyết định 810/QĐ-UBND Phương án phòng tránh bão đổ bộ trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
08

Quyết định 810/QĐ-BCT Kế hoạch hành động Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết 21-NQ/TW

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2018
09

Quyết định 810/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
10

Quyết định 810/QĐ-BGTVT 2017 công bố sửa đổi TTHC Bộ GTVT

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
11

Quyết định 810/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
12

Quyết định 810/QĐ-VKSTC quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
13

Quyết định 810/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2014
14

Quyết định 810/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2013
15

Quyết định 810/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2012
16

Quyết định 1146/QĐ-TTg 2022 công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
17

Quyết định 1135/QĐ-TTg 2022 xuất cấp gạo cho các tỉnh: Sóc Trăng, Nghệ An để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
18

Quyết định 1127/QĐ-TTg 2022 chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
19

Quyết định 1125/QĐ-TTg 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
20

Quyết định 1113/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
Vui lòng đợi